ComVisibleAttribute.Value Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je typ MODELU COM viditelný.

public:
 property bool Value { bool get(); };
public bool Value { get; }
member this.Value : bool
Public ReadOnly Property Value As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truepokud je typ viditelný; v opačném případě . false Výchozí hodnota je true.

Platí pro