MarshalAsAttribute.SafeArraySubType Pole

Definice

Označuje typ elementu SafeArray.

public: System::Runtime::InteropServices::VarEnum SafeArraySubType;
public System.Runtime.InteropServices.VarEnum SafeArraySubType;
val mutable SafeArraySubType : System.Runtime.InteropServices.VarEnum
Public SafeArraySubType As VarEnum 

Hodnota pole

VarEnum

Poznámky

Toto pole můžete nastavit na hodnotu z výčtu System.Runtime.InteropServices.VarEnum a určit tak typ bezpečných prvků pole. Pokud není zadaný typ, použije se výchozí typ spravovaného elementu (pokud je předán jako VARIANTa). Například pole SafeArraySubTypeint v modelu COM je VT_I4. Další informace najdete v tématu Výchozí zařazování polí.

Platí pro

Viz také