Sdílet prostřednictvím


SerializationInfo.GetDecimal(String) Metoda

Definice

Načte desetinnou hodnotu z SerializationInfo úložiště.

public:
 System::Decimal GetDecimal(System::String ^ name);
public decimal GetDecimal (string name);
member this.GetDecimal : string -> decimal
Public Function GetDecimal (name As String) As Decimal

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, která se má načíst.

Návraty

Desetinná hodnota z SerializationInfo.

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name k nelze převést na desítkové číslo.

Prvek se zadaným názvem není v aktuální instanci nalezen.

Poznámky

Pokud je hodnota desetinná, nebo lze převést na desítkové, je tato hodnota vrácena; InvalidCastException v opačném případě je vyvolán objekt . Všechny převody jsou prováděny pomocí přidružené k IFormatterConverter tomuto SerializationInfo.

Platí pro