Sdílet prostřednictvím


SerializationInfo.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrátí hodnotu použitou SerializationInfoEnumerator k iteraci v párech název-hodnota v úložišti SerializationInfo .

public:
 System::Runtime::Serialization::SerializationInfoEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Runtime.Serialization.SerializationInfoEnumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Runtime.Serialization.SerializationInfoEnumerator
Public Function GetEnumerator () As SerializationInfoEnumerator

Návraty

A SerializationInfoEnumerator pro parsování párů název-hodnota obsažených v úložišti SerializationInfo .

Poznámky

Tuto funkci nejčastěji používají formátovací moduly, které před zápisem do datového proudu potřebují projít výčet hodnot.

Platí pro