Sdílet prostřednictvím


SerializationInfo.GetInt64(String) Metoda

Definice

Načte z úložiště 64bitovou celočíselnou hodnotu se signým číslem SerializationInfo .

public:
 long GetInt64(System::String ^ name);
public long GetInt64 (string name);
member this.GetInt64 : string -> int64
Public Function GetInt64 (name As String) As Long

Parametry

name
String

Název přidružený k hodnotě, která se má načíst.

Návraty

64bitové celé číslo se signedýmým name.

Výjimky

name je null.

Hodnotu přidruženou name k nelze převést na 64bitové celé číslo se signoumm sadou.

Prvek se zadaným názvem nebyl v aktuální instanci nalezen.

Poznámky

Pokud je hodnota 64bitové signedé celé číslo, nebo lze převést na jeden, tato hodnota je vrácena; InvalidCastException v opačném případě je vyvolán objekt . Všechny převody jsou prováděny pomocí přidruženého IFormatterConverter k tomuto SerializationInfo.

Platí pro