Sdílet prostřednictvím


SerializationInfo.IsFullTypeNameSetExplicit Vlastnost

Definice

Získá, zda úplný typ název byl explicitně nastaven.

public:
 property bool IsFullTypeNameSetExplicit { bool get(); };
public bool IsFullTypeNameSetExplicit { get; }
member this.IsFullTypeNameSetExplicit : bool
Public ReadOnly Property IsFullTypeNameSetExplicit As Boolean

Hodnota vlastnosti

truepokud byl název úplného typu explicitně nastaven; v opačném případě . false

Platí pro