SHA512 Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci SHA512.

protected:
 SHA512();
public:
 SHA512();
protected SHA512 ();
public SHA512 ();
Protected Sub New ()
Public Sub New ()

Poznámky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy. Kód aplikace vytvoří novou instanci odvozené třídy.

Platí pro

Viz také