AllMembershipCondition.Copy Metoda

Definice

Vytvoří ekvivalentní kopii podmínky členství.

public:
 virtual System::Security::Policy::IMembershipCondition ^ Copy();
public System.Security.Policy.IMembershipCondition Copy ();
abstract member Copy : unit -> System.Security.Policy.IMembershipCondition
override this.Copy : unit -> System.Security.Policy.IMembershipCondition
Public Function Copy () As IMembershipCondition

Návraty

IMembershipCondition

Nová, identická kopie aktuální podmínky členství.

Implementuje

Platí pro