NetCodeGroup.ResolveMatchingCodeGroups(Evidence) Metoda

Definice

Řeší odpovídající skupiny kódu.

public:
 override System::Security::Policy::CodeGroup ^ ResolveMatchingCodeGroups(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public override System.Security.Policy.CodeGroup ResolveMatchingCodeGroups (System.Security.Policy.Evidence evidence);
override this.ResolveMatchingCodeGroups : System.Security.Policy.Evidence -> System.Security.Policy.CodeGroup
Public Overrides Function ResolveMatchingCodeGroups (evidence As Evidence) As CodeGroup

Parametry

evidence
Evidence

Důkazy pro shromáždění.

Návraty

CodeGroup

Kompletní sada skupin kódu, které byly spárovány důkazy.

Výjimky

Parametr evidence je null.

Poznámky

Vzhledem k důkazům pro načtení sestavení tato metoda vyhodnotí skupinu kódu tak, že nejprve zkontroluje podmínku členství na zadaných důkazech. Pokud existuje shoda, vrátí tato metoda kořenovou skupinu kódu. Vrácená skupina kódu může obsahovat podřízené skupiny kódu, které mohou mít také podřízené skupiny kódu, takže vrácená hodnota odráží úplnou sadu skupin kódu, které byly spárovány důkazy.

Platí pro