PolicyLevel.NamedPermissionSets Vlastnost

Definice

Získá seznam pojmenovaných sad oprávnění definovaných pro úroveň zásad.

public:
 property System::Collections::IList ^ NamedPermissionSets { System::Collections::IList ^ get(); };
public System.Collections.IList NamedPermissionSets { get; }
member this.NamedPermissionSets : System.Collections.IList
Public ReadOnly Property NamedPermissionSets As IList

Hodnota vlastnosti

IList

Seznam pojmenovaných sad oprávnění definovaných pro úroveň zásad.

Platí pro