PolicyStatement Třída

Definice

Představuje příkaz CodeGroup popisující oprávnění a další informace, které se vztahují na kód s konkrétní sadou důkazů. Tuto třídu nelze dědit.

public ref class PolicyStatement sealed : System::Security::ISecurityEncodable, System::Security::ISecurityPolicyEncodable
public sealed class PolicyStatement : System.Security.ISecurityEncodable, System.Security.ISecurityPolicyEncodable
[System.Serializable]
public sealed class PolicyStatement : System.Security.ISecurityEncodable, System.Security.ISecurityPolicyEncodable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class PolicyStatement : System.Security.ISecurityEncodable, System.Security.ISecurityPolicyEncodable
type PolicyStatement = class
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
[<System.Serializable>]
type PolicyStatement = class
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PolicyStatement = class
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PolicyStatement = class
  interface ISecurityPolicyEncodable
  interface ISecurityEncodable
Public NotInheritable Class PolicyStatement
Implements ISecurityEncodable, ISecurityPolicyEncodable
Dědičnost
PolicyStatement
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití členů PolicyStatement třídy

using namespace System;
using namespace System::Security;
using namespace System::Security::Policy;
using namespace System::Security::Principal;
using namespace System::Security::Permissions;

ref class Members
{
public:
  [STAThread]
  static void Main()
  {
   // Create two new policy statements.
   PolicyStatement^ policyStatement = firstConstructorTest();
   PolicyStatement^ policyStatement2 = secondConstructorTest();
   
   // Add attributes to the first policy statement.
   policyStatement->Attributes = PolicyStatementAttribute::All;

   // Create a copy of the first policy statement.
   PolicyStatement^ policyStatementCopy = createCopy( policyStatement );
   addXmlMember( &policyStatementCopy );

   summarizePolicyStatment( policyStatement );
   Console::Write( L"This sample completed successfully; " );
   Console::WriteLine( L"press Enter to exit." );
   Console::ReadLine();
  }

private:
  // Construct a PolicyStatement with an Unrestricted permission set.
  static PolicyStatement^ firstConstructorTest()
  {
   // Construct the permission set.
   PermissionSet^ permissions = gcnew PermissionSet(
     PermissionState::Unrestricted );
   permissions->AddPermission( gcnew SecurityPermission(
     SecurityPermissionFlag::Execution ) );
   permissions->AddPermission( gcnew ZoneIdentityPermission(
     SecurityZone::MyComputer ) );
   
   // Create a policy statement based on the newly created permission
   // set.
   PolicyStatement^ policyStatement = gcnew PolicyStatement(
     permissions );

   return policyStatement;
  }

  // Construct a PolicyStatement with an Unrestricted permission set and
  // the LevelFinal attribute.
  static PolicyStatement^ secondConstructorTest()
  {
   // Construct the permission set.
   PermissionSet^ permissions = gcnew PermissionSet(
     PermissionState::Unrestricted );
   permissions->AddPermission( gcnew SecurityPermission(
     SecurityPermissionFlag::Execution ) );
   permissions->AddPermission( gcnew ZoneIdentityPermission(
     SecurityZone::MyComputer ) );

   PolicyStatementAttribute levelFinalAttribute =
     PolicyStatementAttribute::LevelFinal;
   
   // Create a new policy statement with the specified permission set.
   // The LevelFinal attribute is set to prevent the evaluation of lower
   // policy levels in a resolve operation.
   PolicyStatement^ policyStatement = gcnew PolicyStatement(
     permissions,levelFinalAttribute );

   return policyStatement;
  }

  // Add a named permission set to the specified PolicyStatement.
  static void AddPermissions( interior_ptr<PolicyStatement^>policyStatement )
  {
   // Construct a NamedPermissionSet with basic permissions.
   NamedPermissionSet^ allPerms = gcnew NamedPermissionSet(
     L"allPerms" );
   allPerms->AddPermission( gcnew SecurityPermission(
     SecurityPermissionFlag::Execution ) );
   allPerms->AddPermission( gcnew ZoneIdentityPermission(
     SecurityZone::MyComputer ) );
   allPerms->AddPermission( gcnew SiteIdentityPermission(
     L"www.contoso.com" ) );

   ( *policyStatement)->PermissionSet = allPerms;
  }

  // If a class attribute is not found in the specified PolicyStatement,
  // add a child XML element with an added class attribute.
  static void addXmlMember( interior_ptr<PolicyStatement^>policyStatement )
  {
   SecurityElement^ xmlElement = ( *policyStatement)->ToXml();
   if ( xmlElement->Attribute(L"class") == nullptr )
   {
     SecurityElement^ newElement = gcnew SecurityElement(
      L"PolicyStatement" );
     newElement->AddAttribute( L"class", (
      *policyStatement)->ToString() );
     newElement->AddAttribute( L"version", L"1.1" );

     newElement->AddChild( gcnew SecurityElement( L"PermissionSet" ) );

     ( *policyStatement)->FromXml( newElement );

     Console::Write( L"Added the class attribute and modified its " );
     Console::WriteLine( L"version number.\n{0}", newElement );
   }
  }

  // Verify that the type of the specified object is a PolicyStatement type
  // then create a copy of the object.
  static PolicyStatement^ createCopy( Object^ sourceObject )
  {
   PolicyStatement^ returnedStatement = gcnew PolicyStatement( nullptr );
   // Compare specified object type with the PolicyStatement type.
   if ( sourceObject->GetType()->Equals( PolicyStatement::typeid ) )
   {
     returnedStatement = getCopy(
      static_cast<PolicyStatement^>(sourceObject) );
   }
   else
   {
     throw gcnew ArgumentException(
      L"Expected the PolicyStatement type." );
   }

   return returnedStatement;
  }

  // Return a copy of the specified PolicyStatement if the result of the
  // Copy command is an equivalent object. Otherwise, return the
  // original PolicyStatement object.
  static PolicyStatement^ getCopy( PolicyStatement^ policyStatement )
  {
   // Create an equivalent copy of the policy statement.
   PolicyStatement^ policyStatementCopy = policyStatement->Copy();

   // Compare the specified objects for equality.
   if ( !policyStatementCopy->Equals( policyStatement ) )
   {
     return policyStatementCopy;
   }
   else
   {
     return policyStatement;
   }
  }

  // Summarize the attributes of the specified PolicyStatement on the
  // console window.
  static void summarizePolicyStatment( PolicyStatement^ policyStatement )
  {
   // Retrieve the class path for policyStatement.
   String^ policyStatementClass = policyStatement->ToString();

   int hashCode = policyStatement->GetHashCode();

   String^ attributeString = L"";
   
   // Retrieve the string representation of the PolicyStatement
   // attributes.
   if ( policyStatement->AttributeString != nullptr )
   {
     attributeString = policyStatement->AttributeString;
   }

   // Write a summary to the console window.
   Console::WriteLine( L"\n*** {0} summary ***", policyStatementClass );
   Console::Write( L"This PolicyStatement has been created with hash " );
   Console::Write( L"code({0}) ", hashCode );

   Console::Write( L"and contains the following attributes: " );
   Console::WriteLine( attributeString );
  }
};

int main()
{
  Members::Main();
}

//
// This sample produces the following output:
//
// Added the class attribute and modified the version number.
// <PolicyStatement class="System.Security.Policy.PolicyStatement"
//         version="1.1">
//  <PermissionSet/>
//
// *** System.Security.Policy.PolicyStatement summary ***
// PolicyStatement has been created with hash code(20) containing the
// following attributes: Exclusive LevelFinal
// This sample completed successfully; press Enter to exit.
using System;
using System.Security;
using System.Security.Policy;
using System.Security.Principal;
using System.Security.Permissions;

class Members
{
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create two new policy statements.
    PolicyStatement policyStatement = firstConstructorTest();
    PolicyStatement policyStatement2 = secondConstructorTest();

    // Add attributes to the first policy statement.
    policyStatement.Attributes = PolicyStatementAttribute.All;

    // Create a copy of the first policy statement.
    PolicyStatement policyStatementCopy = createCopy(policyStatement);
    addXmlMember(ref policyStatementCopy);

    summarizePolicyStatment(policyStatement);
    Console.WriteLine("This sample completed successfully; " +
      "press Enter to exit.");
    Console.ReadLine();
  }

  // Construct a PolicyStatement with an Unrestricted permission set.
  private static PolicyStatement firstConstructorTest() 
  {
    // Construct the permission set.
    PermissionSet permissions 
      = new PermissionSet(PermissionState.Unrestricted);
    permissions.AddPermission(
      new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution));
    permissions.AddPermission(
      new ZoneIdentityPermission(SecurityZone.MyComputer));

    // Create a policy statement based on the newly created permission
    // set.
    PolicyStatement policyStatement = new PolicyStatement(permissions);

    return policyStatement;
  }

  // Construct a PolicyStatement with an Unrestricted permission set and
  // the LevelFinal attribute.
  private static PolicyStatement secondConstructorTest()
  {
    // Construct the permission set.
    PermissionSet permissions =
      new PermissionSet(PermissionState.Unrestricted);
    permissions.AddPermission(
      new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution));
    permissions.AddPermission(
      new ZoneIdentityPermission(SecurityZone.MyComputer));

    PolicyStatementAttribute levelFinalAttribute = 
      PolicyStatementAttribute.LevelFinal;
    
    // Create a new policy statement with the specified permission set.
    // The LevelFinal attribute is set to prevent the evaluation of lower
    // policy levels in a resolve operation.
    PolicyStatement policyStatement =
      new PolicyStatement(permissions, levelFinalAttribute);

    return policyStatement;
  }

  // Add a named permission set to the specified PolicyStatement.
  private static void AddPermissions(ref PolicyStatement policyStatement)
  {
    // Construct a NamedPermissionSet with basic permissions.
    NamedPermissionSet allPerms = new NamedPermissionSet("allPerms");
    allPerms.AddPermission(
      new SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution));
    allPerms.AddPermission(
      new ZoneIdentityPermission(SecurityZone.MyComputer));
    allPerms.AddPermission(
      new SiteIdentityPermission("www.contoso.com"));

    policyStatement.PermissionSet = allPerms;
  }

  // If a class attribute is not found in the specified PolicyStatement,
  // add a child XML element with an added class attribute.
  private static void addXmlMember(ref PolicyStatement policyStatement) 
  {
    SecurityElement xmlElement = policyStatement.ToXml();
    if (xmlElement.Attribute("class") == null)
    {
      SecurityElement newElement = 
        new SecurityElement("PolicyStatement");
      newElement.AddAttribute("class", policyStatement.ToString());
      newElement.AddAttribute("version","1.1");

      newElement.AddChild(new SecurityElement("PermissionSet"));

      policyStatement.FromXml(newElement);

      Console.Write("Added the class attribute and modified its ");
      Console.WriteLine("version number.\n" + newElement.ToString());
    }
  }

  // Verify that the type of the specified object is a PolicyStatement type
  // then create a copy of the object.
  private static PolicyStatement createCopy(Object sourceObject)
  {
    PolicyStatement returnedStatement = new PolicyStatement(null);
    // Compare specified object type with the PolicyStatement type.
    if (sourceObject.GetType().Equals(typeof(PolicyStatement)))
    {
      returnedStatement = getCopy((PolicyStatement)sourceObject);
    }
    else
    {
      throw new ArgumentException("Expected the PolicyStatement type.");
    }

    return returnedStatement;
  }

  // Return a copy of the specified PolicyStatement if the result of the
  // Copy command is an equivalent object. Otherwise, return the
  // original PolicyStatement object.
  private static PolicyStatement getCopy(PolicyStatement policyStatement)
  {
    // Create an equivalent copy of the policy statement.
    PolicyStatement policyStatementCopy = policyStatement.Copy();

    // Compare the specified objects for equality.
    if (!policyStatementCopy.Equals(policyStatement))
    {
      return policyStatementCopy;
    } 
    else 
    {
      return policyStatement;
    }
  }

  // Summarize the attributes of the specified PolicyStatement on the
  // console window.
  private static void summarizePolicyStatment(
    PolicyStatement policyStatement)
  {
    // Retrieve the class path for policyStatement.
    string policyStatementClass = policyStatement.ToString();

    int hashCode = policyStatement.GetHashCode();

    string attributeString = "";
    // Retrieve the string representation of the PolicyStatement
    // attributes.
    if (policyStatement.AttributeString != null)
    {
      attributeString = policyStatement.AttributeString;
    }

    // Write a summary to the console window.
    Console.WriteLine("\n*** " + policyStatementClass + " summary ***");
    Console.Write("This PolicyStatement has been created with hash ");
    Console.Write("code(" + hashCode + ") ");

    Console.Write("and contains the following attributes: ");
    Console.WriteLine(attributeString);
  }
}
//
// This sample produces the following output:
//
// Added the class attribute and modified the version number.
// <PolicyStatement class="System.Security.Policy.PolicyStatement"
//         version="1.1">
//  <PermissionSet/>
// 
// *** System.Security.Policy.PolicyStatement summary ***
// PolicyStatement has been created with hash code(20) containing the
// following attributes: Exclusive LevelFinal
// This sample completed successfully; press Enter to exit.
Imports System.Security
Imports System.Security.Policy
Imports System.Security.Principal
Imports System.Security.Permissions

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  ' Event handler for Run button.
  Private Sub Button1_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    tbxOutput.Cursor = Cursors.WaitCursor
    tbxOutput.Text = ""

    Dim policyStatement As PolicyStatement = firstConstructorTest()
    Dim policyStatement2 As PolicyStatement = secondConstructorTest()

    ' Add attributes to policy statement.
    policyStatement.Attributes = PolicyStatementAttribute.All

    Dim policyStatementCopy As PolicyStatement
    policyStatementCopy = createCopy(policyStatement)
    addXmlMember(policyStatementCopy)

    summarizePolicyStatment(policyStatement)

    ' Align interface and conclude application.
    tbxOutput.AppendText(vbCrLf + "This sample completed " + _
      "successfully; press Exit to continue.")

    tbxOutput.Cursor = Cursors.Default
  End Sub
  ' Construct a PolicyStatement with an Unrestricted permission set.
  Private Function firstConstructorTest() As PolicyStatement
    ' Construct policy statement based on newly created permission set.
    ' Assemble permission set.
    Dim permissions As New PermissionSet(PermissionState.Unrestricted)

    permissions.AddPermission( _
      New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution))
    permissions.AddPermission( _
      New ZoneIdentityPermission(SecurityZone.MyComputer))

    ' Instantiate a new policy statement with specified permission set.
    Dim policyStatement As New PolicyStatement(permissions)

    Return PolicyStatement
  End Function

  ' Construct a PolicyStatement with an Unrestricted permission set with
  ' the LevelFinal attribute.
  Private Function secondConstructorTest() As PolicyStatement
    ' Construct policy statement based on newly created permission set.
    ' Assemble permission set.
    Dim permissions As New PermissionSet(PermissionState.Unrestricted)
    permissions.AddPermission( _
      New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution))
    permissions.AddPermission( _
      New ZoneIdentityPermission(SecurityZone.MyComputer))

    Dim levelFinalAttribute As PolicyStatementAttribute
    levelFinalAttribute = PolicyStatementAttribute.LevelFinal

    ' Instantiate a new policy statement with specified permission set
    ' and the LevelFinal attibute set allowing lower policy levels to be
    ' avoided in a resolve.
    Dim policyStatement As _
      New PolicyStatement(permissions, levelFinalAttribute)

    Return policyStatement
  End Function

  ' Add named permission set to specified PolicyStatement.
  Private Sub AddPermissions(ByRef policyStatement As PolicyStatement)
    ' Set up a NamedPermissionSet with all permissions.
    Dim allPerms As New NamedPermissionSet("allPerms")
    allPerms.AddPermission( _
      New SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution))
    allPerms.AddPermission( _
      New ZoneIdentityPermission(SecurityZone.MyComputer))
    allPerms.AddPermission( _
      New SiteIdentityPermission("www.contoso.com"))

    policyStatement.PermissionSet = allPerms
  End Sub

  ' If the class attribute is not found in specified PolicyStatement,
  ' add a child XML element with an added class attribute.
  Private Sub addXmlMember(ByRef policyStatement As PolicyStatement)
    Dim xmlElement As SecurityElement = policyStatement.ToXml()

    If (xmlElement.Attribute("class") Is Nothing) Then
      Dim newElement As New SecurityElement("PolicyStatement")
      newElement.AddAttribute("class", policyStatement.ToString())
      newElement.AddAttribute("version", "1.1")

      newElement.AddChild(New SecurityElement("PermissionSet"))

      policyStatement.FromXml(newElement)

      tbxOutput.AppendText("Added the class attribute and modified the")
      tbxOutput.AppendText(" version number." + vbCrLf)
      tbxOutput.AppendText(newElement.ToString() + vbCrLf)
    End If
  End Sub

  ' Verify specified object is a PolicyStatement type. Retrieve a copy
  ' using the private getCopy method.
  Private Function createCopy( _
    ByVal sourceObject As Object) As PolicyStatement

    Dim returnedStatement = New PolicyStatement(Nothing)

    ' Compare specified object's type with the PolicyStatement type.
    If (sourceObject.GetType() Is GetType(PolicyStatement)) Then
      returnedStatement = getCopy(CType(sourceObject, PolicyStatement))
    Else
      Throw New ArgumentException("Excepted PolicyStatement type.")
    End If

    Return returnedStatement
  End Function

  ' Return a copy of the specified PolicyStatement if the result of the
  ' Copy command results in an equivalent object. Otherwise, return the
  ' original object.
  Private Function getCopy( _
    ByVal policyStatement As PolicyStatement) As PolicyStatement

    ' Create an equivalent copy of the policy statement.
    Dim policyStatementCopy As PolicyStatement = policyStatement.Copy()

    ' Compare the specified objects for equality.
    If (Not policyStatementCopy.Equals(policyStatement)) Then
      Return policyStatementCopy
    Else
      Return policyStatement
    End If
  End Function

  ' Summarize the specified PolicyStatement to the console window.
  Private Sub summarizePolicyStatment( _
    ByVal policyStatement As PolicyStatement)

    ' Retrieve the class path for policyStatement.
    Dim policyStatementClass As String = policyStatement.ToString()

    Dim hashCode As Integer = policyStatement.GetHashCode()

    Dim attributeString As String = ""
    ' Retrieve the string representation of the Policy's attributes.
    If (Not policyStatement.AttributeString Is Nothing) Then
      attributeString = policyStatement.AttributeString
    End If

    ' Write summary to console window.
    tbxOutput.AppendText("*** " + policyStatementClass + " summary ***")
    tbxOutput.AppendText(vbCrLf)
    tbxOutput.AppendText("PolicyStatement has been created with hash ")
    tbxOutput.AppendText("code(" + hashCode.ToString() + ") ")

    tbxOutput.AppendText("containing the following attributes: ")
    tbxOutput.AppendText(attributeString + vbCrLf)
  End Sub
  ' Event handler for Exit button.
  Private Sub Button2_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

    Application.Exit()
  End Sub
#Region " Windows Form Designer generated code "

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    'This call is required by the Windows Form Designer.
    InitializeComponent()

    'Add any initialization after the InitializeComponent() call

  End Sub

  'Form overrides dispose to clean up the component list.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      If Not (components Is Nothing) Then
        components.Dispose()
      End If
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Windows Form Designer
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  'It can be modified using the Windows Form Designer. 
  'Do not modify it using the code editor.
  Friend WithEvents Panel2 As System.Windows.Forms.Panel
  Friend WithEvents Panel1 As System.Windows.Forms.Panel
  Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents Button2 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents tbxOutput As System.Windows.Forms.RichTextBox
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
  Private Sub InitializeComponent()
    Me.Panel2 = New System.Windows.Forms.Panel
    Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.Panel1 = New System.Windows.Forms.Panel
    Me.tbxOutput = New System.Windows.Forms.RichTextBox
    Me.Panel2.SuspendLayout()
    Me.Panel1.SuspendLayout()
    Me.SuspendLayout()
    '
    'Panel2
    '
    Me.Panel2.Controls.Add(Me.Button1)
    Me.Panel2.Controls.Add(Me.Button2)
    Me.Panel2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Bottom
    Me.Panel2.DockPadding.All = 20
    Me.Panel2.Location = New System.Drawing.Point(0, 320)
    Me.Panel2.Name = "Panel2"
    Me.Panel2.Size = New System.Drawing.Size(616, 64)
    Me.Panel2.TabIndex = 1
    '
    'Button1
    '
    Me.Button1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right
    Me.Button1.Font = New System.Drawing.Font( _
      "Microsoft Sans Serif", _
      9.0!, _
      System.Drawing.FontStyle.Regular, _
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, _
      CType(0, Byte))
    Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(446, 20)
    Me.Button1.Name = "Button1"
    Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(75, 24)
    Me.Button1.TabIndex = 2
    Me.Button1.Text = "&Run"
    '
    'Button2
    '
    Me.Button2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right
    Me.Button2.Font = New System.Drawing.Font( _
      "Microsoft Sans Serif", _
      9.0!, _
      System.Drawing.FontStyle.Regular, _
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, _
      CType(0, Byte))
    Me.Button2.Location = New System.Drawing.Point(521, 20)
    Me.Button2.Name = "Button2"
    Me.Button2.Size = New System.Drawing.Size(75, 24)
    Me.Button2.TabIndex = 3
    Me.Button2.Text = "E&xit"
    '
    'Panel1
    '
    Me.Panel1.Controls.Add(Me.tbxOutput)
    Me.Panel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.Panel1.DockPadding.All = 20
    Me.Panel1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
    Me.Panel1.Name = "Panel1"
    Me.Panel1.Size = New System.Drawing.Size(616, 320)
    Me.Panel1.TabIndex = 2
    '
    'tbxOutput
    '
    Me.tbxOutput.AccessibleDescription = _
      "Displays output from application."
    Me.tbxOutput.AccessibleName = "Output textbox."
    Me.tbxOutput.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.tbxOutput.Location = New System.Drawing.Point(20, 20)
    Me.tbxOutput.Name = "tbxOutput"
    Me.tbxOutput.Size = New System.Drawing.Size(576, 280)
    Me.tbxOutput.TabIndex = 1
    Me.tbxOutput.Text = "Click the Run button to run the application."
    '
    'Form1
    '
    Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(6, 15)
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(616, 384)
    Me.Controls.Add(Me.Panel1)
    Me.Controls.Add(Me.Panel2)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "PolicyStatement"
    Me.Panel2.ResumeLayout(False)
    Me.Panel1.ResumeLayout(False)
    Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

#End Region
End Class
'
' This sample produces the following output:
'
' Added the class attribute and modified the version number.
' <PolicyStatement class="System.Security.Policy.PolicyStatement"
'         version="1.1">
'  <PermissionSet/>
' 
' *** System.Security.Policy.PolicyStatement summary ***
' PolicyStatement has been created with hash code(20) containing the following
' attributes: Exclusive LevelFinal
' 
' This sample completed successfully; press Exit to continue

Poznámky

Skládá PolicyStatement se ze sady udělených oprávnění a možných speciálních atributů pro skupinu kódu.

Příkazy zásad se obvykle používají jako návratová Resolve hodnota operace na PolicyLevel.

Konstruktory

PolicyStatement(PermissionSet)
Zastaralé.

Inicializuje novou instanci PolicyStatement třídy se zadaným PermissionSetparametrem .

PolicyStatement(PermissionSet, PolicyStatementAttribute)
Zastaralé.

Inicializuje novou instanci PolicyStatement třídy se zadanými PermissionSet atributy a .

Vlastnosti

Attributes

Získá nebo nastaví atributy prohlášení o zásadách.

AttributeString

Získá řetězcovou reprezentaci atributů prohlášení zásad.

PermissionSet
Zastaralé.

Získá nebo nastaví PermissionSet z prohlášení o zásadách.

Metody

Copy()

Vytvoří ekvivalentní kopii aktuálního prohlášení o zásadách.

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný PolicyStatement objekt roven aktuálnímu PolicyStatementobjektu .

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje objekt zabezpečení s daným stavem z kódování XML.

FromXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Rekonstruuje objekt zabezpečení s daným stavem z kódování XML.

GetHashCode()

Získá kód hash objektu PolicyStatement , který je vhodný pro použití v algoritmech hash a datových strukturách, jako je tabulka hash.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí hashovací funkce.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)
ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

Platí pro