StrongName.CreateIdentityPermission(Evidence) Metoda

Definice

StrongNameIdentityPermission Vytvoří, která odpovídá aktuálnímu StrongName.

public:
 virtual System::Security::IPermission ^ CreateIdentityPermission(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public System.Security.IPermission CreateIdentityPermission (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member CreateIdentityPermission : System.Security.Policy.Evidence -> System.Security.IPermission
override this.CreateIdentityPermission : System.Security.Policy.Evidence -> System.Security.IPermission
Public Function CreateIdentityPermission (evidence As Evidence) As IPermission

Parametry

evidence
Evidence

Od Evidence kterého se má sestavit StrongNameIdentityPermission.

Návraty

IPermission

A StrongNameIdentityPermission pro zadané StrongName.

Implementuje

Poznámky

Oprávnění identity pro silný název lze použít k určení, zda je volání kódu v konkrétním silném pojmenovaném sestavení kódu.

Platí pro