StrongName.ToString Metoda

Definice

Vytvoří řetězcovou reprezentaci aktuálního StrongName.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Reprezentace aktuálního StrongName.

Poznámky

Tato metoda je užitečná při ladění, abyste získali snadno čitelnou reprezentaci objektu.

Platí pro