Rune.ToLowerInvariant(Rune) Metoda

Definice

Vrátí kopii zadaného Rune převedeného na malá písmena pomocí pravidel pro velká písmena invariantní jazykové verze.

public:
 static System::Text::Rune ToLowerInvariant(System::Text::Rune value);
public static System.Text.Rune ToLowerInvariant (System.Text.Rune value);
static member ToLowerInvariant : System.Text.Rune -> System.Text.Rune
Public Shared Function ToLowerInvariant (value As Rune) As Rune

Parametry

value
Rune

32bitový znak Unicode, který chcete převést.

Návraty

Rune

Ekvivalent malého písmena pro value.

Platí pro