CancellationToken.None Vlastnost

Definice

Vrátí prázdnou CancellationToken hodnotu.

public:
 static property System::Threading::CancellationToken None { System::Threading::CancellationToken get(); };
public static System.Threading.CancellationToken None { get; }
static member None : System.Threading.CancellationToken
Public Shared ReadOnly Property None As CancellationToken

Hodnota vlastnosti

CancellationToken

Prázdný token zrušení.

Poznámky

Token zrušení vrácený touto vlastností nelze zrušit. to znamená, že jeho CanBeCanceled vlastnost je false.

K vytvoření prázdného tokenu zrušení můžete použít také příkaz default(CancellationToken) jazyka C#.

Dva prázdné tokeny zrušení jsou vždy stejné.

Platí pro

Viz také