CancellationToken.Inequality(CancellationToken, CancellationToken) Operátor

Definice

Určuje, zda se dvě CancellationToken instance nerovnají.

public:
 static bool operator !=(System::Threading::CancellationToken left, System::Threading::CancellationToken right);
public static bool operator != (System.Threading.CancellationToken left, System.Threading.CancellationToken right);
static member op_Inequality : System.Threading.CancellationToken * System.Threading.CancellationToken -> bool
Public Shared Operator != (left As CancellationToken, right As CancellationToken) As Boolean

Parametry

left
CancellationToken

První instance.

right
CancellationToken

Druhá instance.

Návraty

Boolean

truepokud se instance nerovnají; v opačném případě . false

Výjimky

CancellationTokenSource Přidružený objekt byl odstraněn.

Poznámky

Definice rovnosti najdete v Equals metodě.

Platí pro

Viz také