Sdílet prostřednictvím


MetadataName Třída

Definice

Obsahuje některé běžné dvojice název-typ metadat a pomocnou metodu pro vytvoření názvu metadat.

public static class MetadataName
type MetadataName = class
Public Class MetadataName
Dědičnost
MetadataName

Vlastnosti

ReasonPhrase

Metadata vložená do neúspěšného získání zapůjčení, která určují důvod selhání zapůjčení.

RetryAfter

Metadata vložená do neúspěšného získání zapůjčení určují, kdy se má zkusit znovu získat zapůjčení. Například se používá, ve TokenBucketRateLimiter kterém pravidelně doplňuje zapůjčení.

Metody

Create<T>(String)

Vytvořte název metadat silného typu.

Platí pro