Task.CompletedTask Vlastnost

Definice

Získá úkol, který již úspěšně dokončen.

public:
 static property System::Threading::Tasks::Task ^ CompletedTask { System::Threading::Tasks::Task ^ get(); };
public static System.Threading.Tasks.Task CompletedTask { get; }
static member CompletedTask : System.Threading.Tasks.Task
Public Shared ReadOnly Property CompletedTask As Task

Hodnota vlastnosti

Úloha se úspěšně dokončila.

Poznámky

Tato vlastnost vrátí úlohu, jejíž Status vlastnost je nastavená na RanToCompletionhodnotu . Pokud chcete vytvořit úlohu, která vrátí hodnotu a dokončí se, zavolejte metodu FromResult .

Opakované pokusy o načtení této hodnoty vlastnosti nemusí vždy vrátit stejnou instanci.

Platí pro

Viz také