Task.Id Vlastnost

Definice

Získá ID pro tuto Task instanci.

public:
 property int Id { int get(); };
public int Id { get; }
member this.Id : int
Public ReadOnly Property Id As Integer

Hodnota vlastnosti

Identifikátor přiřazený systémem této Task instanci.

Poznámky

ID úkolů se přiřazují na vyžádání a nemusí nutně představovat pořadí, ve kterém se instance úkolů vytvářejí. Všimněte si, že i když jsou kolize velmi vzácné, identifikátory úloh nejsou jedinečné.

Pokud chcete získat ID úkolu aktuálně spouštěného úkolu z kódu, který úkol provádí, použijte CurrentId vlastnost .

Platí pro

Viz také