ValueTask<TResult>.IsCanceled Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tento objekt představuje zrušenou operaci.

public:
 property bool IsCanceled { bool get(); };
public bool IsCanceled { get; }
member this.IsCanceled : bool
Public ReadOnly Property IsCanceled As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truepokud tento objekt představuje zrušenou operaci; v opačném případě . false

Poznámky

Pokud je hodnota ValueTask<TResult> zajištěna výsledkem nebo IValueTaskSource<TResult>, vrátí se vždy false. Pokud je zajištěna Taskhodnotou , vrátí hodnotu vlastnosti úkolu IsCanceled .

Platí pro