Sdílet prostřednictvím


ExceptionResult(Exception, Boolean) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci ExceptionResult třídy .

public ExceptionResult (Exception exception, bool includeErrorDetail);
new System.Web.Http.ExceptionResult : Exception * bool -> System.Web.Http.ExceptionResult
Public Sub New (exception As Exception, includeErrorDetail As Boolean)

Parametry

exception
Exception

Výjimka, která se má zahrnout do chyby.

includeErrorDetail
Boolean

truepokud by chyba měla obsahovat zprávy o výjimce; v opačném případě . false

Platí pro