ControllerBase.ViewBag Vlastnost

Definice

Získá dynamický slovník dat zobrazení.

public dynamic ViewBag { get; }
member this.ViewBag : obj
Public ReadOnly Property ViewBag As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Slovník dat dynamického zobrazení.

Platí pro