BaseDataBoundControlDesigner.OnSchemaRefreshed Metoda

Definice

Volá se, když zdroj dat přidruženého BaseDataBoundControl objektu načte nové schéma.

protected:
 virtual void OnSchemaRefreshed();
protected virtual void OnSchemaRefreshed ();
abstract member OnSchemaRefreshed : unit -> unit
override this.OnSchemaRefreshed : unit -> unit
Protected Overridable Sub OnSchemaRefreshed ()

Poznámky

OnSchemaRefreshedMetoda zpracovává SchemaRefreshed událost, která je vyvolána, když je schéma zdroje dat, ke kterému je přidružen ovládací prvek, vázáno na změny. Přepsat OnSchemaRefreshed metodu pro provedení dalších akcí, které jsou požadovány, když je k dispozici nové schéma.

Platí pro

Viz také