HtmlTextBoxAdapter Konstruktor

Definice

Vytvoří instanci objektu HtmlTextBoxAdapter třídy. Toto rozhraní API je zastaralé. Informace o vývoji ASP.NET mobilních aplikací najdete v tématu Weby mobilních aplikací & s ASP.NET.

public:
 HtmlTextBoxAdapter();
public HtmlTextBoxAdapter ();
Public Sub New ()

Platí pro

Viz také