AutomationProperties.Name Přidružená vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název elementu.

see GetName, and SetName
see GetName, and SetName
see GetName, and SetName

Poznámky

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru NameProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro

Viz také