ComboBox.ObjectCollection.Clear Metoda

Definice

Odebere všechny položky z objektu ComboBox.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Poznámky

Při odebrání položek ze seznamu dojde ke ztrátě všech informací o odstraněných položkách. Pokud chcete z objektu ComboBoxodebrat jednu položku, použijte metodu Remove nebo RemoveAt .

Platí pro

Viz také