SoapSchemaExporter.ExportTypeMapping(XmlTypeMapping) Metoda

Definice

Přidá do příslušného objektu XmlSchema definici datového typu pro .NET Framework typ.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 void ExportTypeMapping(System::Xml::Serialization::XmlTypeMapping ^ xmlTypeMapping);
public void ExportTypeMapping (System.Xml.Serialization.XmlTypeMapping xmlTypeMapping);
member this.ExportTypeMapping : System.Xml.Serialization.XmlTypeMapping -> unit
Public Sub ExportTypeMapping (xmlTypeMapping As XmlTypeMapping)

Parametry

xmlTypeMapping
XmlTypeMapping

Interní mapování mezi typem .NET Framework a elementem schématu XML.

Poznámky

Třídu byste neměli SoapSchemaExporter používat přímo.

Platí pro