BindableObject.OnPropertyChanging(String) Metoda

Definice

Voláním této metody z podřízené třídy upozorněte, že u vlastnosti dojde ke změně.

protected virtual void OnPropertyChanging (string propertyName = default);
abstract member OnPropertyChanging : string -> unit
override this.OnPropertyChanging : string -> unit

Parametry

propertyName
String

Název vlastnosti, která se mění.

Poznámky

Aktivuje BindableProperty to sám. Děditel musí volat pouze vlastnosti bez BindableProperty back-endového úložiště.

Platí pro