Element.OnBindingContextChanged Metoda

Definice

Vyvolá se vždy, když se změní kontext vazby prvku. Implementujte tuto metodu pro přidání zpracování tříd pro tuto událost.

protected override void OnBindingContextChanged ();
override this.OnBindingContextChanged : unit -> unit

Poznámky

Implementátory musí volat základní metodu.

Platí pro