dotnet msbuild

Tento článek se vztahuje na: ✔️ .NET Core 3.1 SDK a novější verze

Název

dotnet msbuild - Vytvoří projekt a všechny jeho závislosti. Poznámka: Pokud existuje více řešení nebo soubor projektu, může být potřeba zadat více.

Synopse

dotnet msbuild <MSBUILD_ARGUMENTS>

dotnet msbuild -h

Description

Příkaz dotnet msbuild umožňuje přístup k plně funkčnímu MSBuild.

Příkaz má stejné funkce jako stávající klient příkazového řádku MSBuild pouze pro projekty ve stylu sady SDK. Možnosti jsou stejné. Další informace o dostupných možnostech najdete v MSBuild referenčních informací k příkazovému řádku.

Příkaz dotnet build je ekvivalentní dotnet msbuild -restorepříkazu . Pokud nechcete sestavit projekt a máte konkrétní cíl, který chcete spustit, použijte dotnet build nebo dotnet msbuild zadejte cíl.

Příklady

 • Sestavte projekt a jeho závislosti:

  dotnet msbuild
  
 • Sestavení projektu a jeho závislostí pomocí konfigurace vydané verze:

  dotnet msbuild -property:Configuration=Release
  
 • Spusťte cíl publikování a publikujte identifikátor osx.10.11-x64 RID:

  dotnet msbuild -target:Publish -property:RuntimeIdentifiers=osx.10.11-x64
  
 • Zobrazit celý projekt se všemi cíli zahrnutými sadou SDK:

  dotnet msbuild -preprocess
  dotnet msbuild -preprocess:<fileName>.xml