Jak zobrazit argumenty příkazového řádku

Argumenty poskytnuté spustitelnému souboru na příkazovém řádku jsou přístupné v příkazech nejvyšší úrovně nebo prostřednictvím volitelného parametru .Main Argumenty jsou poskytovány ve formě pole řetězců. Každý prvek pole obsahuje jeden argument. Odebere se prázdné místo mezi argumenty. Představte si například tyto vyvolání příkazového řádku fiktivního spustitelného souboru:

Vstup na příkazovém řádku Pole řetězců předaných main
executable.exe a b c "a"

"b"

"c"
executable.exe jednu dvě "one"

"dva"
executable.exe "jeden dva" tři "one two"

"tři"

Poznámka

Při spouštění aplikace v Visual Studio můžete zadat argumenty příkazového řádku na stránce ladění Project Designer.

Příklad

V tomto příkladu se zobrazí argumenty příkazového řádku předané aplikaci příkazového řádku. Zobrazený výstup je pro první položku v tabulce výše.

// The Length property provides the number of array elements.
Console.WriteLine($"parameter count = {args.Length}");

for (int i = 0; i < args.Length; i++)
{
    Console.WriteLine($"Arg[{i}] = [{args[i]}]");
}

/* Output (assumes 3 cmd line args):
    parameter count = 3
    Arg[0] = [a]
    Arg[1] = [b]
    Arg[2] = [c]
*/

Viz také