Průvodce programováním v C#

V této části najdete podrobné informace o funkcích a funkcích jazyka C#, které jsou dostupné pro C# prostřednictvím .NET.

Většina této části předpokládá, že už znáte informace o jazyce C# a obecných konceptech programování. Pokud jste zcela začátečník s programováním nebo s C#, možná budete chtít navštívit kurz Úvod do C# nebo .NET In-Browser, kde není nutné žádné předchozí znalosti programování.

Informace o konkrétních klíčových slovech, operátorech a direktivách preprocesoru naleznete v tématu Reference jazyka C#. Informace o specifikaci jazyka C# naleznete v tématu specifikace jazyka c#.

Oddíly programu

V programu v jazyce C#

Main () a Command-Line – argumenty

Jazykové části

Příkazyoperátory a výrazyExpression – těleporovnání rovnosti členů

Typy

Objektově orientované programování

Rozhraní

Delegáti

Pole

Řetězce

Vlastnosti

Indexery

Události

Obecné typy

Iterátory

Výrazy dotazů LINQ

Obory názvů

Nezabezpečený kód a ukazatele

Dokumentační komentáře XML

Oddíly platformy

Aplikační domény

Sestavení v .NET

Atributy

Kolekce

Výjimky a jejich zpracování

Systém souborů a registr (Průvodce programováním v C#)

Vzájemná funkční spolupráce

Reflexe

Viz také