Postupy: Vymazání připojení

Tento příklad ukazuje, jak vymazat vazby z objektu.

Příklad

Chcete-li vymazat vazbu z jednotlivé vlastnosti objektu, volání ClearBinding , jak je znázorněno v následujícím příkladu. Následující příklad odebere vazbu z objektu TextPropertymytextTextBlock.

BindingOperations.ClearBinding(myText, TextBlock.TextProperty);
BindingOperations.ClearBinding(Me.myText, TextBlock.TextProperty)

Vymazání vazby odebere vazbu tak, aby hodnota vlastnosti závislosti byla změněna na cokoli by byla bez vazby. Tato hodnota může být výchozí hodnota, zděděná hodnota nebo hodnota z vazby šablony dat.

Chcete-li vymazat vazby ze všech možných vlastností objektu, použijte ClearAllBindings.

Viz také