Postupy: Řazení dat v zobrazení

Tento příklad popisuje, jak seřadit data v zobrazení.

Příklad

Následující příklad vytvoří jednoduchý ListBox a Button:

<Window x:Class="ListBoxSort_snip.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="ListBoxSort_snip" Height="300" Width="300">
  <DockPanel>
   <ListBox Name="myListBox" DockPanel.Dock="Top">
    <ListBoxItem>my</ListBoxItem>
    <!--Or you can set the content this way:-->
    <!--<ListBoxItem Content="my"/>-->
    <ListBoxItem>1</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>Sort</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>3</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>ListBox</ListBoxItem>
    <ListBoxItem>2</ListBoxItem>
   </ListBox>
   <Button Click="OnClick" Width="30" Height="20" DockPanel.Dock="Top">Sort</Button>
  </DockPanel>
</Window>

Obslužná Click rutina události tlačítka obsahuje logiku pro řazení položek v ListBox sestupném pořadí. Můžete to udělat, protože přidáním položek do objektu ListBox tímto způsobem se přidají do ItemCollection třídy ListBoxa ItemCollection jsou odvozeny od CollectionView třídy . Pokud vytváříte vazbu ListBox na kolekci ItemsSource pomocí vlastnosti , můžete použít stejný postup řazení.

private void OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  myListBox.Items.SortDescriptions.Add(
    new SortDescription("Content", ListSortDirection.Descending));
}
Private Sub OnClick(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
  myListBox.Items.SortDescriptions.Add(New SortDescription("Content", ListSortDirection.Descending))
End Sub

Pokud máte odkaz na objekt zobrazení, můžete stejnou metodu použít k seřazení obsahu jiných zobrazení kolekce. Příklad získání zobrazení najdete v tématu Získání výchozího zobrazení kolekce dat. Další příklad najdete v tématu Řazení sloupce GridView při kliknutí na záhlaví. Další informace o zobrazeních najdete v tématu Vazba na kolekce v přehledu datových vazeb.

Příklad použití logiky řazení v jazyce XAML (Extensible Application Markup Language) najdete v tématu Řazení a seskupení dat pomocí zobrazení v jazyce XAML.

Viz také