Postupy: Určení směru vazby

Tento příklad ukazuje, jak určit, zda vazba aktualizuje pouze cílovou (cílovou) vlastnost, zdroj vazby (zdroj) vlastnost, nebo jak cílovou vlastnost, tak zdroj vlastnost zdroje.

Příklad

Vlastnost slouží Binding.Mode k určení směru vazby. Pro aktualizace vazeb jsou k dispozici následující možnosti:

Další informace naleznete v výčtu BindingMode .

Následující příklad ukazuje, jak nastavit Mode vlastnost.

<TextBlock Name="IncomeText" Grid.Row="0" Grid.Column="1"
  Text="{Binding Path=TotalIncome, Mode=OneTime}"/>

Aby bylo možné zjistit změny zdroje (týkající se vazeb OneWay a TwoWay), musí zdroj implementovat vhodný mechanismus oznámení změny vlastnosti, jako je například INotifyPropertyChanged. Příklad implementace najdete v INotifyPropertyChanged tématu Implementace oznámení o změně vlastnosti.

U TwoWay nebo OneWayToSource vazby můžete řídit časování aktualizací zdroje nastavením UpdateSourceTrigger vlastnosti. Další informace naleznete v tématu UpdateSourceTrigger.

Viz také