LINQ to DataSet

LINQ to DataSet usnadňuje a rychlejší dotazování na data uložená v mezipaměti v objektu DataSet . LinQ to DataSet konkrétně zjednodušuje dotazování tím, že vývojářům umožňuje psát dotazy ze samotného programovacího jazyka, a ne pomocí samostatného dotazovacího jazyka. To je zvlášť užitečné pro vývojáře sady Visual Studio, kteří teď můžou využít kontrolu syntaxe kompilace, statické psaní a podporu IntelliSense poskytované sadou Visual Studio ve svých dotazech.

LINQ to DataSet lze také použít k dotazování na data, která byla sloučena z jednoho nebo více zdrojů dat. To umožňuje mnoho scénářů, které vyžadují flexibilitu ve způsobu znázornění a zpracování dat, například dotazování místně agregovaných dat a ukládání do mezipaměti střední vrstvy ve webových aplikacích. Konkrétně obecné aplikace pro vytváření sestav, analýzu a business intelligence vyžadují tuto metodu manipulace.

Funkce LINQ to DataSet je vystavena především prostřednictvím rozšiřujících metod v a DataRowExtensionsDataTableExtensions třídách. LINQ to DataSet vychází ze stávající architektury ADO.NET a nepoužívá ADO.NET v kódu aplikace. Stávající ADO.NET kód bude dál fungovat v aplikaci LINQ to DataSet. Vztah LINQ to DataSet k ADO.NET a úložiště dat je znázorněno v následujícím diagramu.

Diagram showing that LINQ to DataSet is based on the ADO.NET provider.

V tomto oddílu

Začínáme

Průvodce programováním

Reference

DataTableExtensions

DataRowExtensions

DataRowComparer

Viz také