Verze a závislosti rozhraní .NET Framework

Každá verze rozhraní .NET Framework obsahuje modul CLR (Common Language Runtime), knihovny základních tříd a další spravované knihovny. Tento článek popisuje klíčové funkce rozhraní .NET Framework podle verzí, poskytuje informace o základních verzích CLR a přidružených vývojových prostředích a identifikuje verze nainstalované operačním systémem Windows.

Každá nová verze rozhraní .NET Framework přidává nové funkce, ale zachovává funkce z předchozích verzí.

Poznámka

Rozhraní .NET Framework je každý měsíc obsluhováno s opravami chyb zabezpečení a spolehlivosti. Rozhraní .NET Framework bude i nadále součástí Windows, bez plánů na jeho odebrání. Nemusíte migrovat aplikace rozhraní .NET Framework, ale pro nový vývoj použijte .NET 6 nebo novější.

Modul CLR je identifikován vlastním číslem verze. Číslo verze rozhraní .NET Framework se v každé vydané verzi zvýší, ale verze CLR se ne vždy zvýší. Například .NET Framework 4, 4.5 a novější verze obsahují CLR 4, ale rozhraní .NET Framework 2.0, 3.0 a 3.5 obsahují CLR 2.0. (Verze 3 CLR neexistovala.)

Tip

Informace o verzi

Následující tabulky shrnují historii verzí rozhraní .NET Framework a korelují jednotlivé verze se sadou Visual Studio, Windows a Windows Server. Visual Studio podporuje cílení na více verzí, takže nejste omezeni na uvedenou verzi rozhraní .NET Framework.

 • Ikona ✔️ zaškrtnutí označuje verze operačního systému, ve kterých je ve výchozím nastavení nainstalované rozhraní .NET Framework.
 • Ikona ➕ znaménka plus označuje verze operačního systému, ve kterých není nainstalované rozhraní .NET Framework, ale je možné ho nainstalovat.
 • Hvězdička * označuje verze operačního systému, ve kterých musí být rozhraní .NET Framework (bez ohledu na to, jestli je předinstalováno) povoleno v Ovládací panely nebo v případě Windows Serveru prostřednictvím Správce serveru.

Přejít na:

.NET Framework 4.8.1

Verze
CLR 4
Windows ✔️ Verze ze září 2022 (verze 22621)
➕ Verze z 11. října 2021 (verze 22000)
➕ Aktualizace z 10. listopadu 2021
➕ Aktualizace z 10. května 2021
➕ Aktualizace z 10. října 2020
Windows Server ➕ Windows Server 2022

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 533325 (všechny verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.8

Verze
CLR 4
Windows ✔️ Verze z 11. října 2021 (verze 22000)
✔️ Aktualizace z 10. listopadu 2021
✔️ Aktualizace z 10. května 2021
✔️ Aktualizace z 10. října 2020
✔️ Aktualizace z 10. května 2020
✔️ Aktualizace z 10. listopadu 2019
✔️ Aktualizace z 10. května 2019
➕ Aktualizace z 10. října 2018 (verze 1809)
➕ Aktualizace z 10. dubna 2018 (verze 1803)
➕ 10 Fall Creators Update (verze 1709)
➕ 10 Creators Update (verze 1703)
➕ 10 Anniversary Update (verze 1607)
➕ 8.1
➕7
Windows Server ✔️ Windows Server 2022
➕ Windows Server 2019
➕ Windows Server verze 1809
➕ Windows Server verze 1803
➕ 2016
➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 528449 (Windows 11 a Windows Server 2022)
 • 528372 (aktualizace Windows 10 z května 2020 a aktualizace Windows 10 z října 2020 a aktualizace Windows 10 z května 2021)
 • 528040 (aktualizace Aktualizace Windows 10 z května 2019 a Windows 10 listopadu 2019)
 • 528049 (všechny ostatní verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.7.2

Verze
CLR 4
Součástí sady Visual Studio 20191
Windows ✔️ Aktualizace z 10. října 2018 (verze 1809)
✔️ Aktualizace z 10. dubna 2018 (verze 1803)
➕ 10 Fall Creators Update (verze 1709)
➕ 10 Creators Update (verze 1703)
➕ 10 Anniversary Update (verze 1607)
➕ 8.1
➕7
Windows Server ✔️ Windows Server 2019
✔️ Windows Server verze 1809
✔️ Windows Server verze 1803
➕ Windows Server verze 1709
➕ 2016
➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1

1 Vyžaduje instalaci funkcí vývoj desktopových aplikací pro .NET, vývoj pro ASP.NET a web, vývoj pro Azure, vývoj pro Office/SharePoint, vývoj pro mobilní zařízení pomocí .NET nebo multiplatformní vývoj .NET Core .

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 461814 (Aktualizace Windows 10 z října 2018)
 • 461808 (Windows 10 aktualizace z dubna 2018 a Windows Server verze 1803)
 • 461814 (všechny ostatní verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.7.1

Verze
CLR 4
Windows ✔️ 10 Fall Creators Update (verze 1709)
➕ 10 Creators Update (verze 1703)
➕ 10 Anniversary Update (verze 1607)
➕ 8.1
➕7
Windows Server ➕ Windows Server verze 1803
✔️ Windows Server verze 1709
➕ 2016
➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 461308 (Windows 10 Creators Update a Windows Server verze 1709)
 • 461310 (všechny ostatní verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.7

Verze
CLR 4
Windows ✔️ 10 Creators Update (verze 1703)
➕ 10 Anniversary Update (verze 1607)
➕ 8.1
➕7
Windows Server ➕ 2016
➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 460798 (Windows 10 Creators Update)
 • 460805 (všechny ostatní verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.6.2

Verze
CLR 4
Windows ✔️ 10 Anniversary Update (verze 1607)
➕ Aktualizace z 10. listopadu (verze 1511)
➕ 10
➕ 8.1
➕ 7
Windows Server ✔️ 2016

➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 394802 (Windows 10 Anniversary Update a Windows Server 2016)
 • 394806 (všechny ostatní verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.6.1

Verze
CLR 4
Součástí sady Visual Studio 20171
Windows ✔️ Aktualizace z 10. listopadu (verze 1511)
➕ 10
➕ 8.1
➕ 8
➕ 7
Windows Server ➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1

1 Vyžaduje instalaci funkcí vývoj desktopových aplikací pro .NET, vývoj pro ASP.NET a web, vývoj pro Azure, vývoj pro Office/SharePoint, vývoj pro mobilní zařízení pomocí .NET nebo multiplatformní vývoj .NET Core .

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 394254 (Windows 10 listopadová aktualizace)
 • 394271 (všechny ostatní verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.6

Verze
CLR 4
Součástí sady Visual Studio 2015
Windows ✔️ 10

➕ 8.1
➕ 8
➕ 7
➕ Vista
Windows Server ➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 393295 (Windows 10)
 • 393297 (všechny ostatní verze operačního systému)

Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.5.2

Verze
CLR 4
Windows ➕ 8.1
➕ 8
➕ 7
➕ Vista
Windows Server ➕ 2012 R2
➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi rozhraní .NET, použijte Release 379893 DWORD. Další informace najdete v pokynech.

.NET Framework 4.5.1

Verze
CLR 4
Součástí sady Visual Studio 2013
Windows ✔️ 8.1

➕ 8
➕ 7
➕ Vista
Windows Server ✔️ 2012 R2

➕ 2012
➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2

Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi .NET, použijte následující Release DWORD:

 • 378675 (Windows 8.1)
 • 378758 (všechny ostatní verze Windows)

Další informace najdete v pokynech.

Důležité

Počínaje sadou Visual Studio 2022 už sada Visual Studio neobsahuje komponenty rozhraní .NET Framework pro rozhraní .NET Framework 4.0 až 4.5.1, protože tyto verze již nejsou podporovány. Visual Studio 2022 a novější verze nemohou vytvářet aplikace, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.0 až .NET Framework 4.5.1. Pokud chcete pokračovat ve vytváření těchto aplikací, můžete použít Visual Studio 2019 nebo starší verzi.

.NET Framework 4.5

Verze
CLR 4
Součástí sady Visual Studio 2012
Windows ✔️ 8
➕ 7
➕ Vista
Windows Server ✔️ 2012
➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2

K určení nainstalované verze rozhraní .NET použijte Release 378389 DWORD. Další informace najdete v pokynech.

Důležité

Počínaje verzí Visual Studio 2022 už sada Visual Studio neobsahuje komponenty rozhraní .NET Framework pro .NET Framework 4.0 až 4.5.1, protože tyto verze se už nepodporují. Visual Studio 2022 a novější verze neumí vytvářet aplikace, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.0 až .NET Framework 4.5.1. Pokud chcete pokračovat ve vytváření těchto aplikací, můžete použít Visual Studio 2019 nebo starší verzi.

.NET Framework 4

Nové funkce

Verze
CLR 4
Součástí sady Visual Studio 2010
Windows ➕ 7.
➕ Vista
Windows Server ➕ 2008 R2 SP1
➕ 2008 SP2
➕ 2003

Určení nainstalované verze rozhraní .NET: Viz pokyny.

Důležité

Počínaje verzí Visual Studio 2022 už sada Visual Studio neobsahuje komponenty rozhraní .NET Framework pro .NET Framework 4.0 až 4.5.1, protože tyto verze se už nepodporují. Visual Studio 2022 a novější verze neumí vytvářet aplikace, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.0 až .NET Framework 4.5.1. Pokud chcete pokračovat ve vytváření těchto aplikací, můžete použít Visual Studio 2019 nebo starší verzi.

.NET Framework 3.5

Nové funkce:

 • LINQ
 • Stromy výrazů
 • Vylepšená podpora ASP.NET pro vývoj ajax
 • Kolekce HashSet
 • DateTimeOffset
 • Integrace WCF a WF
 • Sítě peer-to-peer
 • Doplňky pro rozšiřitelnost
Verze
CLR 2.0
Součástí sady Visual Studio 2008
Windows ✔️ 10*
✔️ 8,1*
✔️ 8*
✔️ 7.

➕ Vista
Windows Server ➕ Windows Server verze 1803*
➕ Windows Server verze 1709*
➕ 2016*
➕ 2012 R2*
➕ 2012*

✔️2008 R2 SP1*

➕ 2008 SP2
➕ 2003

Určení nainstalované verze rozhraní .NET: Viz pokyny.

.NET Framework 3.0

Nové funkce:

 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Communication Foundation
 • Windows Workflow Foundation
 • Windows CardSpace
Verze
CLR 2.0
Windows ✔️ Vista
Windows Server ✔️ 2008 R2 SP1*
✔️ 2008 SP2*

➕ 2003

Určení nainstalované verze rozhraní .NET: Viz pokyny.

.NET Framework 2,0

Nové funkce:

 • Obecné typy
 • Úprava a pokračování ladicího programu
 • Lepší škálovatelnost a výkon
 • ClickOnce – nasazení
 • V ASP.NET 2.0 byly nové ovládací prvky a podpora pro širokou škálu prohlížečů.
 • podpora 64bitových technologií
Verze
CLR 2.0
Součástí sady Visual Studio 2005
Windows
Windows Server ✔️ 2008 R2 SP1
✔️ 2008 SP2
✔️ 2003

Určení nainstalované verze rozhraní .NET: Viz pokyny.

.NET Framework 1.1

Nové funkce:

 • ASP.NET mobilních ovládacích prvků
 • Souběžné spouštění
 • Podpora protokolu IPv6
Verze
CLR 1.1
Součástí sady Visual Studio 2003
Windows
Windows Server ✔️ 2003

Určení nainstalované verze rozhraní .NET: Viz pokyny.

.NET Framework 1.0

Verze
CLR 1.0
Součástí sady Visual Studio Visual Studio .NET
Windows
Windows Server

Určení nainstalované verze rozhraní .NET: Viz pokyny.

Poznámka

 • Rozhraní .NET Framework musí být v tomto operačním systému povoleno prostřednictvím Ovládací panely (pro Windows) nebo Správce serveru (pro Windows Server).
 • Obecně platí, že byste neměli odinstalovat žádné verze rozhraní .NET Framework, které jsou nainstalovány v počítači, protože aplikace, kterou používáte, může záviset na konkrétní verzi a může dojít k přerušení, pokud je tato verze odebrána. Do jednoho počítače můžete načíst více verzí rozhraní .NET Framework současně. To znamená, že můžete nainstalovat rozhraní .NET Framework bez nutnosti odinstalovat předchozí verze. Další informace najdete v tématu Začínáme.

Poznámky k verzi 4.5 a novější

.NET Framework 4.5 je místní aktualizace, která nahrazuje rozhraní .NET Framework 4 ve vašem počítači. rozhraní .NET Framework 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 a 4.8 jsou místní aktualizace rozhraní .NET Framework 4.5. Místní aktualizace znamená, že používají stejnou verzi modulu runtime, ale verze sestavení se aktualizují a obsahují nové typy a členy. Po instalaci jedné z těchto aktualizací by aplikace .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.6 nebo .NET Framework 4.7 měly běžet i nadále bez nutnosti rekompilace. Opačně to však neplatí. Nedoporučujeme spouštět aplikace, které cílí na novější verzi rozhraní .NET Framework ve starší verzi. Nedoporučujeme například spouštět aplikaci, která cílí na rozhraní .NET Framework 4.6 v rozhraní .NET Framework 4.5.

Platí následující pokyny:

 • V sadě Visual Studio můžete jako cílovou architekturu projektu zvolit rozhraní .NET Framework 4.5 (tím se nastaví GetReferenceAssemblyPaths.TargetFrameworkMoniker vlastnost) a zkompilovat projekt jako sestavení nebo spustitelný soubor rozhraní .NET Framework 4.5. Toto sestavení nebo spustitelný soubor pak lze použít v libovolném počítači s rozhraním .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 nebo 4.8.

 • V sadě Visual Studio můžete zvolit rozhraní .NET Framework 4.5.1 jako cílovou architekturu pro projekt, který ho zkompiluje jako sestavení nebo spustitelný soubor .NET Framework 4.5.1. Toto sestavení nebo spustitelný soubor spusťte pouze v počítačích s nainstalovaným rozhraním .NET Framework 4.5.1 nebo novějším. Spuštění spustitelného souboru, který cílí na rozhraní .NET Framework 4.5.1, bude zablokováno v počítači, který má nainstalovanou pouze starší verzi rozhraní .NET Framework, například .NET Framework 4.5. Uživateli se zobrazí výzva k instalaci rozhraní .NET Framework 4.5.1. Kromě toho by sestavení rozhraní .NET Framework 4.5.1 neměla být volána z aplikace, která cílí na starší verzi rozhraní .NET Framework, například .NET Framework 4.5.

  Poznámka

  Rozhraní .NET Framework 4.5.1 a .NET Framework 4.5 se zde používají pouze jako příklady. Popsaný princip platí pro všechny aplikace, které cílí na novější verzi rozhraní .NET Framework, než je aplikace nainstalovaná v systému, ve kterém je spuštěná.

Některé změny v rozhraní .NET Framework mohou vyžadovat změny v kódu aplikace. Viz Kompatibilita aplikací před spuštěním stávajících aplikací s rozhraním .NET Framework 4.5 nebo novějšími verzemi. Další informace o instalaci aktuální verze najdete v tématu Instalace rozhraní .NET Framework pro vývojáře. Informace o podpoře rozhraní .NET Framework najdete v tématu Oficiální zásady podpory rozhraní .NET Framework na webu .NET.

Poznámky ke starším verzím

.NET Framework verze 2.0, 3.0 a 3.5 jsou sestaveny se stejnou verzí CLR (CLR 2.0). Tyto verze představují sousední vrstvy jedné instalace. Každá verze je postupně sestavena nad předchozí verzí. Na počítači není možné souběžně spouštět verze 2.0, 3.0 a 3.5. Při instalaci verze 3.5 automaticky získáte vrstvy 2.0 a 3.0 a aplikace, které byly vytvořeny pro verze 2.0, 3.0 a 3.5, lze spustit na verzi 3.5. .NET Framework 4 však tento přístup k vrstvení ukončí. a jeho a novější verze (.NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 a 4.8) také představují po sobě jdoucí vrstvy jedné instalace. Počínaje rozhraním .NET Framework 4 můžete pomocí souběžného hostování v rámci procesu spouštět více verzí CLR v jednom procesu. Další informace najdete v tématu Sestavení a souběžné spouštění.

Kromě toho platí, že pokud vaše aplikace cílí na verzi 2.0, 3.0 nebo 3.5, může být potřeba, aby uživatelé povolili rozhraní .NET Framework 3.5 na Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10 počítači, aby mohli aplikaci spustit. Další informace najdete v tématu Instalace rozhraní .NET Framework 3.5 na Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8.

Důležité

Počínaje sadou Visual Studio 2022 už sada Visual Studio neobsahuje komponenty rozhraní .NET Framework pro rozhraní .NET Framework 4.0 až 4.5.1, protože tyto verze již nejsou podporovány. Visual Studio 2022 a novější verze nemohou vytvářet aplikace, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.0 až .NET Framework 4.5.1. Pokud chcete pokračovat ve vytváření těchto aplikací, můžete použít Visual Studio 2019 nebo starší verzi.

Další kroky

Viz také