Postupy: Zobrazení certifikátů pomocí modulu snap-in konzoly MMC

Při vytváření zabezpečeného klienta nebo služby můžete jako přihlašovací údaje použít certifikát . Běžným typem přihlašovacích údajů je například certifikát X.509, který vytvoříte pomocí X509CertificateInitiatorClientCredential.SetCertificate metody.

Existují tři různé typy úložišť certifikátů, které můžete prozkoumat pomocí konzoly MMC (Microsoft Management Console) v systémech Windows:

 • Místní počítač: Úložiště je místní pro zařízení a globální pro všechny uživatele v zařízení.

 • Aktuální uživatel: Úložiště je místní pro aktuální uživatelský účet na zařízení.

 • Účet služby: Úložiště je místní pro konkrétní službu v zařízení.

Zobrazení certifikátů v modulu snap-in konzoly MMC

Následující postup ukazuje, jak prozkoumat úložiště na místním zařízení a najít odpovídající certifikát:

 1. V nabídce Start vyberte Spustit a pak zadejte konzolu MMC.

  Zobrazí se konzola MMC.

 2. V nabídce Soubor vyberte Přidat nebo odebrat přichycení.

  Zobrazí se okno Přidat nebo odebrat moduly snap-in .

 3. V seznamu Dostupné moduly snap-in zvolte Certifikáty a pak vyberte Přidat.

  Add certificate snap-in

 4. V okně Modul snap-in Certifikáty vyberte Účet počítače a pak vyberte Další.

  Volitelně můžete vybrat Můj uživatelský účet pro aktuálního uživatele nebo účet služby pro určitou službu.

  Poznámka

  Pokud nejste správcem vašeho zařízení, můžete spravovat certifikáty jenom pro váš uživatelský účet.

 5. V okně Vybrat počítač ponechte vybraný místní počítač a pak vyberte Dokončit.

 6. V okně Přidat nebo odebrat modul snap-in vyberte OK.

  Add or Remove Snap-ins window with OK button highlighted

 7. Volitelné: V nabídce Soubor vyberte Uložit nebo Uložit jako a uložte soubor konzoly MMC pro pozdější použití.

 8. Pokud chcete zobrazit certifikáty v modulu snap-in konzoly MMC, vyberte v levém podokně kořenový adresář konzoly a potom rozbalte certifikáty (místní počítač).

  Zobrazí se seznam adresářů pro každý typ certifikátu. V každém adresáři certifikátů můžete zobrazit, exportovat, importovat a odstraňovat jeho certifikáty.

Zobrazení certifikátů pomocí nástroje Správce certifikátů

Certifikáty můžete také zobrazit, exportovat, importovat a odstraňovat pomocí nástroje Správce certifikátů.

Zobrazení certifikátů pro místní zařízení

 1. V nabídce Start vyberte Spustit a zadejte certlm.msc.

  Zobrazí se nástroj Správce certifikátů pro místní zařízení.

 2. Pokud chcete zobrazit certifikáty, v části Certifikáty – Místní počítač v levém podokně rozbalte adresář pro typ certifikátu, který chcete zobrazit.

Zobrazení certifikátů pro aktuálního uživatele

 1. V nabídce Start vyberte Spustit a zadejte certmgr.msc.

  Zobrazí se nástroj Správce certifikátů pro aktuálního uživatele.

 2. Pokud chcete zobrazit certifikáty, rozbalte v části Certifikáty – Aktuální uživatel v levém podokně adresář pro typ certifikátu, který chcete zobrazit.

Viz také