Sdílet prostřednictvím


Částečný vztah důvěryhodnosti

Počínaje rozhraním .NET Framework 3.5 můžou částečně důvěryhodní volající přistupovat k veřejným typům a metodám implementovaným v System.ServiceModelrozhraní , System.Runtime.Serializationa System.ServiceModel.Web. Tato část popisuje podporované scénáře použití technologie Windows Communication Foundation (WCF) v rámci částečně důvěryhodné aplikace. Popisuje také omezenou podmnožinu funkcí WCF, které jsou k dispozici pro aplikace spuštěné s omezenými oprávněními zabezpečení přístupu kódu (CAS).

Poznámka:

Zabezpečení přístupu kódu (CAS) je zastaralé ve všech verzích rozhraní .NET Framework a .NET. Nedávné verze rozhraní .NET nedotknou poznámek CAS a generují chyby, pokud se používají rozhraní API související s casem. Vývojáři by měli hledat alternativní způsoby provádění úloh zabezpečení.

V tomto oddílu

Podporované scénáře nasazení
Popisuje hlavní scénáře částečné důvěryhodnosti pro spuštění WCF.

Kompatibilita funkce částečné důvěryhodnosti
Popisuje funkce WCF, které nelze použít s částečným vztahem důvěryhodnosti.

Osvědčené postupy pro částečnou důvěryhodnost
Obsahuje osvědčené postupy pro použití WCF v částečně důvěryhodných aplikacích.