Základní operace s řetězci v .NET

Aplikace často reagují uživatelům tak, že sestavují zprávy na základě uživatelského vstupu. Není například neobvyklé, že weby odpoví nově přihlášeným uživatelům speciálním pozdravem, který obsahuje jméno uživatele.

Několik metod ve System.String třídách a System.Text.StringBuilder umožňuje dynamicky vytvářet vlastní řetězce, které se zobrazí v uživatelském rozhraní. Tyto metody také pomáhají provádět řadu základních operací s řetězci, jako je vytváření nových řetězců z polí bajtů, porovnání hodnot řetězců a úprava existujících řetězců.

Převod typů v .NET
Popisuje, jak převést jeden typ na jiný.

Typy formátování
Popisuje, jak formátovat řetězce pomocí specifikátorů formátu.