Přehled Microsoft.Data.Sqlite

Microsoft.Data.Sqlite je jednoduchý poskytovatel ADO.NET pro SQLite. Zprostředkovatel Entity Framework Core pro SQLite je založený na této knihovně. Dá se ale použít i nezávisle nebo s jinými knihovnami pro přístup k datům.

Instalace

Nejnovější stabilní verze je k dispozici na NuGet.

dotnet add package Microsoft.Data.Sqlite

Využití

Tato knihovna implementuje běžné abstrakce ADO.NET pro připojení, příkazy, čtečky dat atd.

using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=hello.db"))
{
  connection.Open();

  var command = connection.CreateCommand();
  command.CommandText =
  @"
    SELECT name
    FROM user
    WHERE id = $id
  ";
  command.Parameters.AddWithValue("$id", id);

  using (var reader = command.ExecuteReader())
  {
    while (reader.Read())
    {
      var name = reader.GetString(0);

      Console.WriteLine($"Hello, {name}!");
    }
  }
}

Viz také