Serializace XML a SOAP

Serializace XML převede (serializuje) veřejná pole a vlastnosti objektu a parametry a návratové hodnoty metod, do datového proudu XML, který odpovídá určitému dokumentu XSD (Xml Schema Definition Language). Serializace XML výsledkem silného typu třídy s veřejné vlastnosti a pole, které jsou převedeny na sériového formátu (v tomto případě XML) pro uložení nebo přenos.

Protože kód XML je otevřený standard, může být zpracována datový proud XML ve všech aplikacích, podle potřeby, bez ohledu na platformu. Můžete například webové služby XML vytvořené pomocí technologie ASP.NET použití XmlSerializer třídy za účelem vytvoření datové proudy XML, který vkládá data mezi aplikací webové služby XML v rámci Internetu nebo v těchto sítích. Deserializace naopak přebírá takové datový proud XML a rekonstruuje objektu.

Serializace XML lze také použít k serializaci objektů do datových proudů XML, které odpovídají specifikaci protokolu SOAP. Protokol SOAP je protokol založený na formát XML, který je určen speciálně k přenosu volání procedur pomocí jazyka XML.

K serializaci nebo deserializaci objektů, použijte XmlSerializer třídy. Chcete-li vytvořit třídy k serializaci, použijte nástroj definici schématu XML.

Viz také