Vlastnosti (Visual Basic)

Tato stránka obsahuje seznam vlastností, které jsou členy modulů jazyka Visual Basic. Další vlastnosti, které jsou členy konkrétních objektů jazyka Visual Basic, jsou uvedeny v objektech.

Vlastnosti jazyka Visual Basic

Vlastnost Popis
DateString Vrátí nebo nastaví String hodnotu představující aktuální datum podle vašeho systému.
Now Date Vrátí hodnotu obsahující aktuální datum a čas podle vašeho systému.
ScriptEngine Vrátí reprezentaci String modulu runtime, který se aktuálně používá.
ScriptEngineBuildVersion Integer Vrátí číslo verze sestavení modulu runtime, který se aktuálně používá.
ScriptEngineMajorVersion Integer Vrátí číslo hlavní verze modulu runtime, který se právě používá.
ScriptEngineMinorVersion Integer Vrátí hodnotu obsahující číslo podverze modulu runtime, který se právě používá.
TimeOfDay Vrátí nebo nastaví Date hodnotu obsahující aktuální denní čas podle vašeho systému.
Timer Double Vrátí hodnotu představující počet sekund uplynulých od půlnoci.
TimeString Vrátí nebo nastaví String hodnotu představující aktuální denní čas podle vašeho systému.
Today Vrátí nebo nastaví Date hodnotu obsahující aktuální datum podle vašeho systému.

Viz také