Tok řízení v jazyce Visual Basic

Zleva neregulovaný program pokračuje jeho příkazy od začátku do konce. Některé velmi jednoduché programy lze psát pouze s tímto jednosměrným tokem. Velká část výkonu a nástroje libovolného programovacího jazyka ale pochází z možnosti změnit pořadí provádění pomocí řídicích příkazů a smyček.

Řídicí struktury umožňují regulovat tok provádění programu. Pomocí řídicích struktur můžete napsat Visual Basic kód, který rozhoduje nebo opakuje akce. Další řídicí struktury umožňují zaručit likvidaci prostředku nebo spustit řadu příkazů na stejný odkaz na objekt.

V tomto oddílu

Struktury rozhodování
Popisuje řídicí struktury používané pro větvení.

Struktury smyčky
Popisuje řídicí struktury používané k opakování procesů.

Ostatní řídicí struktury
Popisuje řídicí struktury používané k odstranění prostředků a přístupu k objektům.

Vnořené řídicí struktury
Pokrývá řídicí struktury uvnitř jiných řídicích struktur.

Souhrn toku řízení
Obsahuje odkazy na referenční stránky jazyka v tomto předmětu.