Řetězce v jazyce Visual Basic

Tato část popisuje základní koncepty použití řetězců v Visual Basic.

V tomto oddílu

Představení řetězců v jazyce Visual Basic
Uvádí témata, která popisují základní koncepty použití řetězců v Visual Basic.

Postupy: Vytváření řetězců pomocí StringBuilder v jazyce Visual Basic
Ukazuje, jak efektivně vytvořit dlouhý řetězec z mnoha menších řetězců.

Postupy: Vyhledávání v řetězci
Ukazuje, jak určit index prvního výskytu podřetědce.

Převod mezi řetězci a ostatními datovými typy v jazyce Visual Basic
Obsahuje témata, která popisují, jak převést řetězce na jiné datové typy.

Ověřování řetězců v jazyce Visual Basic
Obsahuje témata, která popisují, jak ověřit řetězce.

Návod: Šifrování a dešifrování řetězců v jazyce Visual Basic
Ukazuje, jak šifrovat a dešifrovat řetězce pomocí kryptografického poskytovatele služeb verze algoritmu Triple Data Encryption Standard.

Viz také