XML v jazyce Visual Basic

Visual Basic poskytuje integrovanou podporu jazyka, která umožňuje interakci s LINQ to XML.

V této části

Témata v této části představují použití LINQ to XML s Visual Basic.

Téma Description
Přehled technologie LINQ to XML v jazyce Visual Basic Popisuje, jak Visual Basic podporuje LINQ to XML.
Vytvoření XML v jazyce Visual Basic Popisuje, jak vytvořit literální objekty XML pomocí LINQ to XML.
Zacházení s XML v jazyce Visual Basic Popisuje, jak načíst a analyzovat XML pomocí Visual Basic.
Přístup ke XML v jazyce Visual Basic Popisuje vlastnosti osy XML a metody LINQ to XML pro přístup k elementům a atributům XML.

Viz také