Obecná účto skupina zboží ze skladové jednotky

Tato funkcionalita umožňuje nastavit kód Obecné účto-skupiny zboží na skladové jednotce. Tento kód se poté přenáší do nákupních a prodejních dokladů, deníku zboží, deníku projektu a řádek servisu:

Nastavení účtoskupiny zboží na kartě skladové jednotky

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Zboží a poté vyberte související odkaz.
  2. Otevřete vybranou kartu zboží, na které chcete nastavit účto skupinu a poté vyberte tlačtíko Skladové jednotky
  3. Otevřete vybranou kartu skladové jednotky.
  4. V záložce Obecné vyberte pole Obecná účto skupina zboží a zadejte vybranou účtoskupinu.
  5. Po vybrání kartu zavřete.

Obecná účto skupina zboží na kartě skladové jednotky

Povolení použití Obecné účtokupiny zboží ze skladové jednotky

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Nastavení zásob a poté vyberte související odkaz.
  2. V zálože Obecné vyberte pole Použít obecnou účto skupinu zboží ze skladové jednotky.
  3. Po zapnutí pole se účto skupina začne přenášet do patřičných dokladů a deníků.
  4. Po nastavení kartu zavřete.

Po tomto nastavení bude obecná účto skupina zboží ze skladové jednotky převedena do dokladů.

Viz také

Základní lokalizační balíček pro Česko
Česká lokální funkcionalita