Zálohové platby pro Česko (rozšíření)

Rozšíření Zálohové platby se v Business Central používá pro vytváření faktur a provádění plateb před dodáním zboží nebo služby. Řešení Zálohové platby pomáhá společnostem plnit zákonné požadavky na evidenci a účtování záloh, včetně požadavků na DPH v České republice.

Funkcionalita Zálohové platby umožňuje přijímat zálohové faktury od dodavatelů, vystavovat zálohové faktury zákazníkům, realizovat zálohové platby včetně plateb podléhajících DPH a čerpat uhrazené zálohy na dokladech. Dále poskytuje legislativou požadované daňové doklady, výstupy pro finanční výkazy a výkazy DPH.

Součástí modulu jsou:

 • Prodejní a nákupní zálohové faktury
 • Zálohové platby přijaté i vydané
 • Daňové doklady a daňový dobropisy k přijatým či vydaným zálohovým platbám

Hlavní funkce modulu:

 • Vytváření prodejních či nákupních zálohových faktur dle nastavení šablon záloh
 • Vytváření záloh z prodejních objednávek na základě procenta nebo zadané částky
 • Návrh záloh do platebního příkazu a na druhé straně úhrada záloh bankou
 • Propojení s modulem Pokladna pro možnost úhrady záloh pokladní hotovostí
 • Vystavení a tisk zálohových daňových dokladů k úhradám záloh a to automaticky nebo ručně
 • Správa čerpání uhrazených záloh konečnou fakturou
 • Možnost uzavření nevyčerpané zálohy, včetně daňového vypořádání
 • Práce s cizí měnou, kurzovými rozdíly mezi zálohovou platbou a fakturou
 • Možnost zrušení přiřazení platby zálohové faktury nebo dodatečné propojení
 • Možnost zrušení propojení konečné faktury se zálohou nebo dodatečné propojení
 • Reporty pro rekapitulaci úhrad a čerpání záloh, reporty pro rekapitulaci DPH ze záloh

Omezení aplikace:

 • Použití jedné měny v rámci jednoho obchodního případu
 • Vytváření zálohových faktur z dokladů ani dodatečné přiřazení volných zálohových faktur k dokladu nezohledňuje fakturační nebo skonto slevy
 • Zálohy nelze použít na dobropisech a objednávkách vratky (řeší se odpojením zálohy od zaúčtované faktury a dobropisováním faktury bez záloh)
 • Se zálohami nespolupracuje modul servis
 • V zálohách není řešena přídavná měna
 • Aplikace nezahrnuje podporu pro změnu sazeb DPH

Následující tabulka popisuje seznam úloh s odkazy na témata, které je popisují.

Funkce Odkaz
Aktivace funkcionality Zálohové platby a upgrade stávajících dat. Aktivace a upgrade zálohových plateb
Porozumění základním principům aplikace Zálohových plateb, životní cyklus zálohy. Základní principy účtování a použití zálohových plateb
Nastavení šablon záloh, účtování DPH a výkazu DPH. Nastavení zálohových plateb
Založení zálohové faktury a tisk. Vytvoření zálohové faktury
Vytvoření zálohy z objednávky. Vytvoření zálohy z objednávky
Úhrada zálohy finančním deníkem nebo pokladnou. Úhrada zálohy
Vytvoření daňového dokladu k záloze, korekce DPH u nákupní zálohy, tisk dokladu. Vytvoření daňového dokladu k záloze
Vytvoření konečné faktury, její propojení se zálohou a zaúčtování. Propojení zálohy s konečnou fakturou
Uzavření nevyčerpané zálohy. Uzavření zálohy
Cizí měny a zálohové faktury. Zálohy v cizí měně
Storno zálohového daňového dokladu, odpojení chybné platby od zálohy, dodatečné připojení platby k záloze, připojení zálohy do již zaúčtované faktury, odpojení zálohy od zaúčtované faktury. Doplňkové funkce
Přehled zálohových faktur, DPH ze zálohových faktur, rekapitulace zálohových faktur. Kontrolní sestavy záloh

Viz také

České lokální funkcionality
Finance