Sdílet prostřednictvím


Seznámení s řešením Dynamics 365

Jste nováčkem v řešení Dynamics 365? Nebo znáte jednu aplikaci Dynamics 365 a nevíte, jak se zorientovat v jiné aplikaci? Tento článek pojednává o tom, kde najít jednotlivé funkce a jak se zorientovat v prostředí Dynamics 365.

cBěhem práce můžete přecházet ze známých nástrojů na jiné, které používáte méně často. Tento nástroj se může nacházet v jiné aplikaci Dynamics 365, která vypadá jinak než aplikace, ve které děláte většinu své práce. Jak se v aplikaci zorientovat?

Prostředí Dynamics 365

Pokud používáte mobilní aplikaci Dynamics 365, aplikace vás navede tam, kam potřebujete. Pokud však přistupujete k Dynamics 365 v prohlížeči, setkáte se s různými prostředími v závislosti na aplikaci. Podívejme se, proč existují rozdíly.

Dynamics 365 je kolekce aplikací a služeb s různou historií a některé aplikace jsou starší než jiné. Následující sekce popisují podobnosti. Pokud se chcete o aplikaci nebo aplikacích, které vás zajímají, dozvědět více, přejděte do sekce Související zdroje.

Hlavička Dynamics 365

Aplikace Dynamics 365 mají v horní části společný pás, hlavičku Dynamics 365. Spouštěč aplikací v levém rohu obsahuje odkazy na další aplikace, ke kterým máte přístup.

Ikona spouštěče aplikací a titulek Dynamics 365.

Hlavička obsahuje také ikony, které jsou stejné pro celou službu Dynamics 365, a další zkratky pro zvýšení produktivity. Ikona nápovědy poskytuje přístup k nápovědě o produktu a školení. Ikona nastavení umožňuje zobrazit nebo změnit určitá nastavení.

Domovská stránka

Vaše domovská stránka v Dynamics 365 odpovídá vaší roli a aplikaci, ve které pracujete. Poskytuje přehled o vašich úkolech s grafy, které ilustrují, jak se vše vyvíjí. Domovské stránky vypadají různě v závislosti na aplikaci a typu práce. Vyberte úkol nebo dlaždici a začněte.

Na levé straně se nachází panel navigace, který umožňuje snadný přístup k účtům, úkolům apod. Vyberte příslušný pracovní prostor, najděte oblast nebo řídící panel, vyberte zobrazení nebo dlaždici a začněte pracovat. cPanel navigace funguje v různých aplikacích mírně odlišně. V několika vlnách vydání dochází k postupnímu sjednocování prostředí. Postup můžete sledovat v plánech vydání Dynamics 365.

Navigace v Dynamics 365 Business Central funguje odlišně. O tomto prostředí se dozvíte více ve studijním programu.

Seznamy, záznamy a data

Mnoho úkolů v Dynamics 365 začíná v zobrazení seznamu. Seznamy zobrazují položky stejného typu, například zákazníky, dodavatele nebo bankovní účty. Dynamics 365 se zabývá obchodními daty, takže tyto záznamy jsou záznamy v základní tabulce. Použijte sdílené zobrazení a přepněte do jiného zobrazení, abyste mohli přejít na jiný úkol. V závislosti na aplikaci a vaší roli můžete vytvářet i osobní zobrazení.

Následující zdroje vám mohou pomoci začít s řešením Dynamics 365.