Sdílet prostřednictvím


Přehled správy majetku

Správa majetku je rozšířený modul pro správu majetku a prací údržby v aplikaci Dynamics 365 Supply Chain Management. Správa majetku se hladce integruje s několika dalšími finančními a provozními aplikacemi.

Následující obrázek ukazuje rozhraní mezi správou majetku a dalšími finančními a provozními aplikacemi.

Přehled integrace správy majetku.

Správa majetku vám umožňuje efektivně spravovat a servisovat mnoho typů zařízení ve vaší společnosti (jako jsou stroje, výrobní zařízení a vozidla). Správa majetku podporuje řešení napříč nejrůznějšími průmyslovými odvětvími.